Aster ve Aster Global, sahip olduğu bilgi varlıklarının korunmasını, bu varlıkların şirket misyon, vizyon ve stratejilerine hizmet edecek şekilde yönetilmesini, iç - dış müşteri memnuniyetini sağlayacak, güvenilir ve şeffaf Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini etkin bir şekilde çalıştırmayı ve sürekli iyileştirmeyi Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası olarak benimsemiştir.

BGYS hedefleri BGYS kapsam ve sınırlar prosedüründe belirtilmiştir.

Bu doğrultuda politikamızın esasları;

  • Bilgi varlıklarının farkına varmak, risklerini analiz edip, tanımlayarak uygun önlemleri almak,
  • İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek oluşabilecek her türlü tehdide karşı Aster ve Aster Global’in bilgi varlıklarını korumak, bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini gerektiği şekilde sağlamak,
  • Sorumlu olduğumuz tüm kanun, yasal mevzuat, talimat ve prosedürlere uymak,
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi alanında teknolojik yenilik ve gelişmeleri takip ederek sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlamak, düzenli aralıklarla gözden geçirmek,
  • Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmaktır.