Aster ve Aster Global, iç ve dış müşteri memnuniyetini esas alarak, bütünsel kaliteyi ve sürdürülebilir başarıyı benimseyen, örnek ve güvenilir bir firma olmayı hedeflemiştir.

Bu doğrultuda kalite politikamızın esasları;

  • Esnekliğimiz, girişimci ruhumuz ve yenilikçi yapımız ile müşterilerimizin beklentilerine uygun katma değerli ürünler sunmak,
  • Sürdürülebilir başarı için sürekli iyileşme ve gelişmeyi hedefleyerek verimliliği ve karlılığı esas alan çalışmalar yapmak,
  • Ekip olmanın gücüne inanarak, insana ve doğaya saygılı şirket kültürü yaratmak için tüm gücümüzle çalışmaktır.

Faaliyetlerimizi, Kalite Yönetim Sistemleri ile bütünleşik bir şekilde yöneterek, düşük maliyet ile yüksek kalitede ürünler üreteceğimize, müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayarak tam zamanında ulaştıracağımıza, böylece iç ve dış pazarlarda rekabet gücümüzü ve pazar payımızı arttıracağımıza inanmaktayız.