Politikalarımız

Çevre Yönetimi Politikamız

Sürdürülebilir kalkınma için doğal kaynaklarımızın verimli yönetilmesi kritik bir önem taşımaktadır. Aster, stratejik planlarını yaparken doğal kaynakların korunması ve verimli kullanılması sorumluluğunu her zaman göz önünde bulundurmaktadır. Çevresel risklerin tespit edilerek doğal kaynakların korunmasını sağlamak çevre yaklaşımının temelini oluşturmaktadır.

Aster, çevrenin korunmasıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde tüm yasal mevzuatla düzenlemelere her daim tam uyum sağlamaktadır.

Şirket faaliyetlerini;

 • İklim değişikliğine karşı duyarlı, temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması,
 • Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması,
 • Atıkların, döngüsel iş modeli kapsamında tekrar kullanım olanaklarının sürekli araştırılıp geliştirilerek, sıfır atık hedefiyle hareket edilmesi,
 • Yatırım planlarında çevresel etkinin değerlendirerek, çevre dostu teknolojilerin tercih edilmesi,
 • Tasarım aşamasından ürünlerin nihai kullanım sürelerinin sonuna kadar tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkilerin azaltılması,
 • Tüm faaliyetlerde iklim değişikliği ve sürdürülebilirliğin öncelikli kılınması,
 • Çalışanların ve toplumun çevre bilincinin artırılması

prensipleri doğrultusunda, sürekli gelişmeyi temel alan bir çevre yönetim sistemi dahilinde yöneterek, sektörde örnek bir kuruluş olmak için var gücüyle çalışmaktadır.

Çevre yönetimi konusunda benzer duyarlılıklar gösteren iş ortakları, tedarikçi ve alt işverenlerle iş ilişkisi kurmaya özen gösterilmektedir. Bu sebeple çevre dostu bir satın alma politikası uygulanmaktadır. Üretimde kullanılan ham maddeden, paketlemede kullanılacak malzemeye kadar geri dönüştürülebilir, yeniden kullanılabilir ya da geri dönüşümlü malzemeler satın alınmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Tüm faaliyetlerinde insanı temel değer kabul eden Aster; sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratarak, oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi öncelikli hedefi olarak benimsemiştir. İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her tür tedbir alınmakta ve bunun için gereken araç ve gereçler eksiksiz ve kullanıma hazır olarak bulundurulmaktadır.

Aster, “sağlıklı” ve “güvenli” bir çalışma ortamı yaratmak ve sürdürebilmek için;

 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuata ve uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak çalışmayı,
 • Mevcut çalışma ortamındaki riskleri tespit edip gereken önlemeleri almayı,
 • Mevcut çalışma ortamında sürekli gelişmeyi sağlamak üzere faaliyetler planlamayı,
 • Tüm çalışanlarının ve iş ortaklarının sağlık ve güvenlik konularındaki farkındalığını artırıp, bu konuda daha yetkin birer paydaş olmalarını sağlamayı

ilke edinmiştir. Bu doğrultuda tüm çalışanlara yeni işe başladıklarında ve her yıl periyodik olarak “İş Sağlığı ve İş Güvenliği” eğitimleri verilmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu ile aylık periyodik olarak sağlık ve güvenlik uygulamaları değerlendirilip, geliştirilmesi gereken konular saptanmaktadır.

Gündemde olan iş sağlığı ve güvenliği konularına, bilgilere ve kamu duyarlılıklarına karşı ilgili ve sorumlu davranılmakta; tüm paydaşlarla birlikte çalışılarak, sağlık ve güvenlik kültürünün gelişimi ve standartların geliştirilmesi sağlanmaktadır.

Kalite Politikası

Aster ve Aster Global, iç ve dış müşteri memnuniyetini esas alarak, bütünsel kaliteyi ve sürdürülebilir başarıyı benimseyen, örnek ve güvenilir bir firma olmayı hedeflemiştir.

Bu doğrultuda kalite politikamızın esasları;

 • Esnekliğimiz, girişimci ruhumuz ve yenilikçi yapımız ile müşterilerimizin beklentilerine uygun katma değerli ürünler sunmak,
 • Sürdürülebilir başarı için sürekli iyileşme ve gelişmeyi hedefleyerek verimliliği ve karlılığı esas alan çalışmalar yapmak,
 • Ekip olmanın gücüne inanarak, insana ve doğaya saygılı şirket kültürü yaratmak için tüm gücümüzle çalışmaktır.

Faaliyetlerimizi, Kalite Yönetim Sistemleri ile bütünleşik bir şekilde yöneterek, düşük maliyet ile yüksek kalitede ürünler üreteceğimize, müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayarak tam zamanında ulaştıracağımıza, böylece iç ve dış pazarlarda rekabet gücümüzü ve pazar payımızı arttıracağımıza inanmaktayız.

Bilgi Teknolojileri

Güvenilir ve şeffaf Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi...

Aster Şirketler Grubu, sahip olduğu bilgi varlıklarının korunmasını, bu varlıkların Şirket misyon, vizyon ve stratejilerine hizmet edecek şekilde yönetilmesini, iç-dış müşteri memnuniyetini sağlayacak, güvenilir ve şeffaf Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni (BGYS) etkin bir şekilde çalıştırmayı ve sürekli iyileştirmeyi BGYS Politikası olarak benimsemiştir.

Bu doğrultuda Şirket’in BGYS politikasının esasları;

 • Bilgi varlıklarının bilinmesi, risklerini analiz edip, tanımlayarak uygun önlemleri almak,
 • İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek oluşabilecek her türlü tehdide karşı Aster Tekstil’in bilgi varlıklarını korumak, bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini gerektiği şekilde sağlamak,
 • Sorumlu olduğumuz tüm kanun, yasal mevzuat, talimat ve prosedürlere uymak,
 • BGYS alanında teknolojik yenilik ve gelişmeleri takip ederek sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlamak, düzenli aralıklarla gözden geçirmek,
 • Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmaktır.

Aster, BT alanında değişen trendler doğrultusunda önümüzdeki dönemde üretime daha fazla dokunacak ve böylelikle rekabet gücünü geliştirecek teknolojik yeniliklere odaklanmayı sürdürecektir. Bu geliştirmelerin doğa ve çevre üzerindeki etkileri dikkate alınması gereken ana kriterlerdir. Bu kapsamda, Şirket içerisindeki kağıt kullanımı, sanallaştırma teknolojileri ve bulut teknolojileriyle enerji tüketimi gibi önemli başlıklarda çalışmalar yapılmaya devam etmektedir. BT operasyonu ve BT tasarımlarının “Yeşil BT”ye uygun olarak ölçeklendirilmesine ve enerji kullanımının daha da minimize edilmesine çalışılarak enerji giderlerindeki tasarrufun daha da artırılması hedeflenmektedir. Bilgi Teknolojileri ekibi, teknoloji ve bilimin öncelikle yaşadığımız ülke, sonra da içinde bulunduğumuz dünyaya en az negatif etkiyle gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakılmasına yardımcı olacak önemli bir araç olduğu inancıyla çalışmalarını şekillendirmeyi sürdürecektir.

İnovasyon ve Ar-Ge

İnovatif teknolojileri yakından takip...

Aster Tekstil, özellikle numune maliyetlerinin yüksek olması ve klasik yöntemlerin numune sürecinde işçilik ve zaman kaybı yaşatmasından dolayı çevresel boyutların oluşması ve kumaş israfı gibi nedenlerle inovatif teknolojileri yakından takip ederek uygulamaya almaya başlamıştır. Bu anlamda uyguladığı en önemli teknolojilerin başında 3D tasarım yazılımları gelmektedir. Klasik yöntemlerle sınırlı sayıda yapılan numuneler, CLO 3D ile minimum zaman ve maliyetle sınırsız sayıda tasarlanabilmekte ve bu da sürdürülebilirlik süreçlerine önemli katkı sağlamaktadır.

Aster Tekstil, CLO 3 Boyutlu Simülasyon altyapısıyla, koleksiyonlarını ve üretim öncesi numune süreçlerini dijital showroomuna taşımaktadır. İş ortaklarına özel oluşturulan avatarlar ile, fiziksel numune gönderimi azaltılmakta ve böylelikle hem daha az ham madde, enerji ve su kullanımı hem de numune ve gönderi süreçlerinde kullanılan ambalaj malzemelerinin ortadan kaldırılması sağlanmaktadır. Bu süreçlerde oluşan karbon ayak izi de büyük oranda azaltılmaktadır.

Aster Tekstil bunların yanında, DigiEye ve DigiView elektronik renk onayı sistem yatırımıyla imalat sürecinde 1 haftayı bulan renk onay süreçlerini 24 saat içerisinde tamamlama, fiziksel renk çalışması gönderiminden kaynaklı çevresel etkilerini ve gönderi maliyetlerini minimize edebilme imkanına kavuşmuştur. Böylece rekabet avantajı sağlamanın yanı sıra karbon ayak izi azaltılmış ve satış sürecinde çeviklik kazanılmıştır.

Endüstri 4.0 dijital dönüşüm projesi, Aster Tekstil’in uygulamakta olduğu önemli yenilikçi projelerin bir diğeridir. Bu projenin hedefleri arasında üretim öncesi süreçlerde verilerin dijital olarak yönetilmesi; gerçek zamanlı kalite, verimlilik ve üretim bilgilerine erişim yer almaktadır. 30 saniyede bir kendini güncelleyen tablet uygulamasıyla operatörlerin anlık verimlilik değerleri izlenebilmekte, bireysel ve bant verimlilikleri tespit edilebilmektedir. Projenin pilot aşaması tamamlandıktan sonra anlık veri takibi sayesinde ürün ve zaman kayıpları çok kısa sürede engellenebilecektir.

Sertifikalarımız

 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
 • Global Organic Textile Standard (GOTS)
 • Recycled Claim Standard (RCS)
 • Recycled Blended Claim Standard
 • Organic 100 Content Standard (OCS)
 • Organic Blended Content Standard
 • Responsible Wool (RWS)
 • Tencel
 • Better Cotton Iniatative (BCI)
 • Supima – World’s Finest Cottons
 • Lenzing™ EcoVero™
 • Refibra™
sertifikalar