Değer yaratan sürdürülebilirlik anlayışı...

Aster Tekstil’in faaliyet gösterdiği hazır giyim sektörü sosyal ve çevresel olarak farklı konularda sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Sorumlu yönetim anlayışının bir yansıması olarak Aster, bu sorunların çözümünde yer almak için “Duyarlı Moda” vizyonuyla hareket etmektedir.

Aster Tekstil, bütüncül bir yaklaşımla; ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerinin tümünü tek bir çatı altında yönetebileceği sürdürülebilirlik stratejisini 2019 yılında oluşturarak iş modeline entegre etmiştir. Stratejinin kapsayıcı olmasına özen göstererek, paydaşlarının görüş ve beklentilerini karşılayan uygulamalar içermesinin üzerinde önemle durulmuştur. Beş farklı ana kategoride konumlandırılan stratejide her bir ana kategori altında sürdürülebilirlik alanında değer yaratmaya yönelik farklı aksiyonlar tanımlanmıştır.

Aster Tekstil Sürdürülebilirlik Stratejisi Temel Taşları

  • Sürdürülebilir Ürünler
  • Sürdürülebilir Tedarik Zinciri
  • İnsan Sağlığı ve Refahı
  • Sorumlu Yönetim
  • Çevreye Duyarlılık

Stratejinin etkinliğini ve yaratılan değerleri ölçümlemek, stratejide yer alan aksiyon planlarının zaman planlarına uygun olarak uygulanmasını sağlamak ve değerlendirmek için Aster’de Sürdürülebilirlik Komitesi oluşturulmuştur.