Aster Şirketler Grubu, yenilikçi eğitim ve uygulamaları takip ederek insan kaynağının gelişimine odaklanmaktadır.

Çalışanlar ve toplumlar için fark yaratan bir kurum olma hedefi taşıyan Aster Şirketler Grubu’nda değişen eğilimlere uyum sağlayan çalışma ortamı sunulmaktadır.

Yenilikçi eğitim ve uygulamaları takip ederek insanın gelişimine odaklanan Aster’de, çalışan memnuniyeti ve motivasyonu önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Çalışanlarla güven ve şeffaflığa dayalı bir iletişim kurulmaktadır. Bu deneyim, insan odaklı olmasıyla birlikte tüm paydaşların da ihtiyaç ve beklentilerini önemseyen, gelişim fırsatlarını daima takip eden, uzun soluklu ve sürdürülebilir değer yaratmayı ilke edinen bir kültür olarak kendini göstermektedir.

Aster’de kurumların hedeflerine ulaşabilmesi ve fark yaratabilmesi için İnsan Kaynakları Politikası’nın temeli olan ayrımcılık karşıtı, eşit, adil ve hakkaniyetli yaklaşım prensibi; aynı zamanda kurum kültürünün de önemli bir yapı taşıdır.

İnsan Kaynakları Uygulamalarımız

Ayrımcılık karşıtı, eşit ve adil insan kaynakları yaklaşımı...

Performans Yönetimi

Aster’de stratejik hedeflere ulaşma ve değer yaratmada en önemli unsur insan kaynağı olarak görülmektedir. Bu nedenle insana yapılan yatırım ve gelişim her zaman önceliklidir. Bu bakış açısıyla kurum içerisinde Performans Yönetim Sistemi geliştirilmiştir. Bu sistem, yalnızca sayısal hedeflerin değerlendirildiği bir ölçüm aracı olarak görülmemekte, gelişim kültürünün bir parçası ve destekleyici unsuru olarak da kabul edilmektedir. Çalışanların performansı hem sayısal hedefleriyle hem de kişisel ve mesleki gelişimleriyle değerlendirilmekte ve bu doğrultuda eğitim/gelişim planlamaları yapılmaktadır.

Performans Yönetim Sistemi, hedeflerin üst yönetimden başlayarak tüm çalışanlara yayılımı prensibine dayanmaktadır. Yetkinlik, pozisyon ve kişi bazlı takip edilen bu sistemin sonuçları gelecek dönem ücretlerinin belirlenmesinde, kişisel gelişim ve kariyer planlamasının yapılmasında kullanılmaktadır.

Eğitim ve Gelişim Planlama

Aster’in eğitim ve gelişim faaliyetlerinde öncelikli hedefi insan kaynağının kariyer yolundaki gelişimine ve kişisel vizyonuna katkı sağlamaktır. Bu nedenle Şirket genelinde tüm çalışanların bireysel eğitim ve gelişimine çok büyük önem verilmekte ve her bir çalışanının eğitimi ve gelişimi için kaynak ayrılmaktadır.

Performans Yönetim Sistemi sonuçları, pozisyon değişiklikleri, insan kaynakları uzmanlarıyla bire bir yapılan görüşmelerde alınan geri bildirimler, kariyer gelişim planları gibi pek çok faktör değerlendirilerek gelişim planları yapılmaktadır.

Gelişim araçları olarak geleneksel sınıf eğitimlerinin yanında, koçluk, e-eğitimler, outdoor eğitimler ve proje çalışmaları kullanılmaktadır. Bununla beraber bölümlerin teknik gelişim ihtiyaçları için de eğitimler organize edilmektedir.

Aster, yüksek lisans yapmak isteyen çalışanlarını teşvik etmek amacıyla, bazı özel üniversitelerle yaptığı anlaşmalar kapsamında indirim uygulanmasını sağlamaktadır.

İç İletişim

Kurum içerisinde periyodik olarak üst yönetimin de katılımıyla iş/performans sonuçlarının değerlendirildiği yıl sonu hedef değerlendirme toplantıları düzenlenmektedir. Ayrıca Aster’in gelecek yıl stratejileri hakkında çalışanlar bilgilendirilmektedir.

Diğer yandan, Aster çalışanlarının, iş-ofis dışında da birlikte vakit geçirmekten zevk alan bir topluluk olmasına büyük önem verilmektedir. Teras partileri, departman yemekleri, kültür gezileri, bahar şenliği/pikniği, yıl sonu partisi, sosyal aktivite gruplarının yardım dernek ve vakıflarla çalışmaları ve benzeri faaliyetlerle mümkün olduğu oranda bu birlikteliğin pekiştirilmesine çalışılmaktadır.

Yetenek Yönetimi

Her yıl üniversitelerin Kariyer Günleri’ne katılım sağlanarak, gelecekte sektörde söz sahibi olmaya hazırlanan gençler Asterli olmaya davet edilmektedir. Ekibe katılan yeni mezunlar, altı aylık mesleki ve kişisel gelişimlerine yönelik bir eğitim programına dahil edilmektedirler. Ardından ilgi ve yetenekleri doğrultusunda da yönlendirilerek, kariyerlerine devam edecekleri pozisyonlarında konumlandırılmaktadırlar.

Ayrıca yine her yıl düzenli olarak yapılan değerlendirmeler sonucunda yönetici potansiyel havuzu oluşturulmaktadır. İnsan Kaynakları Planlama Toplantılarında potansiyel olarak belirlenen çalışanlara özel eğitim ve gelişim imkanları sunularak bir sonraki pozisyona hazırlanmalarına destek olunmaktadır.

Ücret Yönetimi ve Yan Faydalar

Aster’de ücret yönetim politikası içinde tüm iş gruplarının pozisyon bazında, iş büyüklüklerine göre sıralanmasını sağlayan ve kurum hedeflerine ulaşılmasındaki katkısını ölçen uluslararası bir iş değerlendirme sistemi kullanılmaktadır. Mevcut ücret yapısı, piyasadaki konumu, rekabet ve ödeme gücü doğrultusunda belirlenen rekabetçi ücret politikası; cinsiyet, dil, din, ırk ayrımı gözetilmeksizin adil şekilde uygulanmaktadır.

Çalışan Bağlılığı ve Memnuniyeti

Aster, çalışanların beklenti ve ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilmek ve çalışan bağlılığını üst seviyelere taşıyabilmek amacıyla 2013 yılından itibaren düzenli olarak çalışan memnuniyeti araştırmaları gerçekleştirmeye başlamıştır. Bu anketler sonucunda çalışanların kurum algısı, eğitim, gelişim, performans yönetimi, kariyer planlama, içerideki fırsatlar ve altyapı olanakları gibi konulardaki görüşleri üst yönetimle paylaşılmaktadır. Anketlerde çıkan sonuçlara göre iyileştirmeye açık noktaların üzerinde çalışılarak iyileştirme planları oluşturulmaktadır. Yeni işe başlayan çalışanlara ise İşe Yeni Başlayanlar Anketi uygulanarak onların işe uyum sürecindeki deneyimleri öğrenilmektedir. Aster’de çalışanların tüm süreçlerde söz sahibi olması ve katılım göstermeleri için uygun ortamlar oluşturmaya ve bunları geliştirmeye özen gösterilmektedir. Süper Fikir uygulaması aracılığıyla çalışanların iş süreçlerine ve iş yaşantılarına dair fikir ve önerileri alınmakta, bunlardan uygulanabilir olanlar değerlendirilmektedir. Aynı zamanda, açık kapı politikasını benimseyen Aster, tüm çalışanlarını diledikleri zaman insan kaynaklarına ulaşarak tüm istek, talep, öneri ve görüşlerini aktarmaya teşvik etmektedir.

Aster’li Olmak

İşe Alım Sürecimiz

Aster’de çalışanlar; cinsiyet, din, mezhep, ırk, renk, politik görüş, cinsel tercih ve etnik köken ayrımı yapılmaksızın, sadece kendi yetenekleri, iş tecrübeleri ve becerilerine göre işe alınmaktadırlar. Çalışma süresince bu ve benzeri nedenlerden dolayı çalışanlar arasında ayrım yapılmamaktadır.

Yeni çalışanların kazandırılmasında, hem online portallar üzerinden yapılan başvurular kabul edilmekte hem de kişisel müracaatlar değerlendirmeye alınmaktadır. Bununla beraber açık pozisyonlarla ilgili iç duyurular ve online portallar üzerinden yapılan araştırmalarla aday havuzu çeşitlendirilmektedir.

İşe alımda pozisyona göre değişiklik gösteren bir süreç uygulanmaktadır. Bu süreçte vaka çalışmaları, sunumlar, yabancı dil yeterlilik testi, kişilik envanteri uygulamalarıyla son aşamada referans araştırması bulunmaktadır. Seçim aşamasını başarıyla tamamlayan adaylar, işe başlamalarıyla birlikte oryantasyon programına dahil olmaktadırlar.